top of page
PASSION TART

สำหรับคลาสภาษาไทย

THB

฿3,600

English class

THB

฿4,100

ทาร์ตเสาวรสรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ทานแล้วชืนใจเป็นที่สุด เคลือบหน้าด้วย passionfruit glaze เงาวับสีเหลือง

bottom of page